Zuidwest 100

VVH Zuidwest 100 Leiden

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

ZUID-WEST 100 is een vereniging van huiseigenaren die op 17 december 1969 werd opgericht. De vereniging omvat 90 ongeveer gelijke huizen aan de Beethovenlaan, Donizettilaan, Paganinistraat, Scarlattistraat en Griegstraat en 10 huizen aan de Apollolaan, gelegen tussen de Griegstraat en de Beethovenlaan. Aanvankelijk is ZUIDWEST 100 opgezet als een echte belangenvereniging voor de huiseigenaren. Zij hield zich vooral bezig met verbeteringen aan de huizen, het overbrengen en onderstrepen van algemene klachten en het coördineren van het onderhoudsprojecten. Later is daar ook een gezelligheids- en buurtverenigingaspect bijgekomen. De vereniging is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit en staat ingeschreven onder nummer V445280 van de Kamer van Koophandel te Leiden. Een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement ligt ter inzage bij het secretariaat.Aankondiging extra ALV - 06 september 2017

Geachte leden en begunstigers,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de extra buitengewone ledenvergadering, die gehouden zal worden op:

Woensdag 6 september 2017, aanvang 20.15


in de benedenzaal van het Rode Kruis, Apollolaan 1B te Leiden.

De zaal is open vanaf 20.00 uur om vooraf een kopje koffie of thee te drinken.

 

Op de agenda staan de volgende punten:

1. Extra uitgave ter hoogte van 3000 euro voor Jubileumgeschenk

Tijdens de algemene ledenvergadering van 22 maart 2017 is als agendapunt de extra uitgave voor het Jubileumgeschenk behandelt. het bestuur heeft toen aangegeven goedkeuring van de ALV te willen voor een uitgave groter dan EUR 1000,00 (dit conform het bepaalde in artikel 13.E.I van de statuten, waarin is opgenomen dat het bestuur goedkeuring behoeft van de algemene ledenvergadering voor besluiten to het verrichten van investeringen die een bedrag of waarde van 1000 euro te boven gaan).

De ALV heeft hiertegen bezwaar gemaakt omdat de exacte hoogte van het bedrag niet duidelijk wa. Daarom is afgesproken hier later in het jaar een apart ledenvergadering voor te organiseren, met het exacte bedrag.

2. Jubileumcommissie. Uitwisseling ideeen tav Jubileumgeschenk.

We zien u graag op de ALV. Na afloop is er nog gelegenheid om met een ieder na te praten.

 

Mede namens het bestuur, met vriendelijke groet,

Martin de Haan

secretaris

 


Aanmelden

Wie is er online?

Niemand